โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

หมู่ที่ 10 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบล หนองโพ อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี 70120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 389404

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

นางชมัยภรณ์ เพชรเทียนชัย
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

Previous
Next

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ตั้งอยู่เลขที่ 35 หมู่ 11 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรีอยู่ในเขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง มีพื้นที่จำนวน 16 ไร่ โดยได้ รับมอบจากที่ดินจากนางบุญมี เผ่าพันธุ์ ได้จัดสร้างวัดและโรงเรียนในที่เดียวกัน โดยให้ผู้ใหญ่แก่น จันทร์ ดำเนินการจัดสร้างร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนในเขตพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลจอมบึงในขณะนั้น (ปัจจุบันได้แยก เป็นหมู่ที่ 11) การดำเนินการได้รับความร่วมมือจาก ผู้มีจิตศรัทธา ผู้ปกครองนักเรียน หน่วยงานทาง ราชการ ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์และแรงงาน ในการสร้างอาคารชั่วคราวแบบ ป.1 ก. จำนวน 3 ห้องเรียน หลังคามุงสังกะสีแต่ไม่มีฝากั้นห้องเรียน โดยเปิดทำการสอนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2516 สอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 มี นายอนันต์ เอี่ยมชื่น รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ และได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารจนถึง วันที่ 1 ตุลาคม 2540
วันที่ 1 ตุลาคม 2540 นายณัฐพร สุกิจญาณ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2540

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2543 นายพงศ์ภมร ภุมรา ได้ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ถึงวันที่ …. ตุลาคม 2559
และในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นายเสกสรรค์ เด่นดวงใจ ได้ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร จนถึงปัจจุบัน
ปัจจุบันโรงเรียนหนองกระทุ่ม ได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับนักเรียนในเขตบริการได้แก่หมู่ที่ 7 หมู่บ้าน หนองมะค่า หมู่ที่ 11 หมู่บ้านหนองกระทุ่ม และหมู่ที่ 12 หมู่บ้านดงไผ่ และนักเรียนนอกเขตบริการบางส่วน บุคลากรปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จำนวน 12 คน โดยแบ่งเป็นครูชาย 2 คน ครูหญิง 8 คน ครูธุรการ 1 คน ครูอัตราจ้างและนักการภารโรง 1 คน

วิสัยทัศน์ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

บ้านหนองกระทุ่ม พัฒนาผู้เรียนให้เป็นเด็กดี มีคุณภาพตามมาตรฐาน และดำเนินงานตามวิถีแห่งความพอเพียง

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม  เอกลักษณ์-อัตลักษณ์ 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา สถานศึกษาพอเพียง
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา นักเรียนอ่านได้ลายมือสวย

นโยบาย

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริมความสามารถทางด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกรักในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสถานศึกษาให้มีระบบประกันภายในที่เข้มแข็ง และผ่านการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษ

กิจกรรมโรงเรียน
นานาสาระ

ความหมายของดอกไม้หลากสี 

ขึ้นชื่อว่าดอกไม้มีหยิบยื่นให้กันไม่ใช่แค่ในวันวาเลนไทน์ แต่ดอกไม้ยังนิยมมอบให้กันในวันพิเศษอื่นๆอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นวันเกิด วันครบรอบ วันรับปริญญา วันที่ประสบความสำเร็จอย่างพวกวันเปิดกิจการ บริษัทต่างๆ ผู้คนก็มักจะมีของขวัญติดมือไปมอบให้กันและดอกไม้ก็ถือเป็นของขวัญที่นิยมมากๆในการนำไปมอบเป็นของแทนใจ ใช้ได้ทั้งมอบเพื่อขอบคุณ เพือแสดงความยินดี แสดงความมีน้ำใจ และในโอกาสพิเศษต่างๆ วันนี้เราเลยจะขอมาพูดถึงความหมายของดอกไม้แต่ละชนิด แต่ละสีให้ทุกคนได้รู้กันค่ะ เริ่มต้นกันเลยดีกว่า 

 

ความหมายของดอกไม้หลากสี ดอกกุหลาบ  

ดอกกุหลาบถือเป็นดอกไม้ที่นิยมมอบให้คนรักเพื่อแสดงถึงความรักที่มีต่อกัน เป็นเจ้าหญิงแห่งดอกไม้ก็ว่าได้ มักมอบให้คนสำคัญ คนที่เรารักหรือใครที่มีความหมายต่อจิตใจ ซึ่งดอกกุหลาบมีหลากหลายสีสันและก็มีความหมายของแต่ละสีซ่อนอยู่ด้วยนะ มาดูความหมายของดอกกุหลาบแต่ละสีกันดีกว่า 

 

เริ่มต้นกันด้วย ดอกกุหลาบสีแดง ที่มีหลายความหมายซ่อนอยู่ ทั้งความรัก ความหลงใหล  การให้ความเคารพและความงดงาม ถ้าใครได้รับดอกกุหลาบสีแดงละก็แอบคิดในใจไว้ได้เลยคนให้ไม่หลงรักเราก็คงเคารพเราแบบญาติผู้ใหญ่ ^_^  

 

ดอกกุหลาบสีเหลือง มีความหมายถึงความสดใส สดชื่น การให้ความสุขและการให้ความเอาใจใส่ ถ้าเขาคนนั้นที่ให้เป็นคนที่เอาใจใส่เราเขาคงอยากได้รับความเอาใจใส่จากเรากลับไปบ้างละ 

 

ดอกกุหลาบสีชมพู สีนี้นอกจากความน่ารักแล้วยังมีความหมายถึงการขอบคุณ การให้ความยกย่องและการแสดงความสุขที่ล้นเอ่อ เรียกว่าคนให้ก็มีความสุขที่ได้ให้ คนรับก็มีความสุขที่ได้รับเลยจ้า 

 

ดอกกุหลาบสีแดงผสมเหลือง สีนี้เป็นการผสมผสานอย่างลงตัวและแสดงถึงการตกหลุมรักเข้าอย่างจัง ความสวยงามของการแอบรักที่อยากจะเปิดเผยออกมาแทบขาดใจ ใครได้รับสีนี้คิดได้เลยว่าคนให้เขาตกหลุมรักเราอยู่ เขามีใจให้เราอย่างเต็มปรี่  

 

ดอกกุหลาบสีขาว แสดงถึงความรักอันแสนบริสุทธิ์ ความรักที่เต็มไปด้วยความไร้เดียงสา ขาวสะอาด รักด้วยความจริงใจสีขาวแสดงออกอย่างชัดเจนถึงความรักที่มีอย่างใสใส  

 

ดอกกุหลาบสีแดงผสมขาว สีนี้ถือเป็นการผสมผสานด้วยความลงตัวความเป็นอันหยึ่งอันเดียวกัน แบบมีใจดวงเดียวกัน ถ้าไม่ได้ให้เพื่อนก็มักจะให้กับคนรัก และสีนี้ยังมีความน่ารักซ่อนอยู่ด้วยแสดงถึงความรักความบริสุทธิ์ที่มีให้อย่างลงตัว 

 

ดอกกุหลาบสีส้ม มีความหมายถึงความสร้างสรรค์ สดใสสดชื่น ความกระตือรือร้น กระปรี้กระเปร่า ความเสน่หาความต้องการที่สูงสุด สีนี้มองได้หลายรูปแบบและหลายความหมายทำให้มีเสน่ห์มากมาย 

 

ดอกกุหลาบสีเขียว แสดงถึงความเย็นสบายและให้ความสงบแก่จิตใจ ถ้าเราได้รับจากใครน่ะนอาจหมายความว่าเขาคนนั้นอยู่กับเราแล้วเราทำให้จิตใจของเขาสงบสุข สบายใจ 

 

นอกจากดอกกุหลาบแล้วยังมีดอกไม้อีกหลายชนิดที่นิยมมอบให้แก่กันและดอกไม้อีกชนิดหนึ่งที่มีหลากสีนั่นคือ ดอกลิลลี่ ซึ่งแต่ละสีก็มีความหมายซ่อนอยู่เหมือนกัน  

  

ดอกลิลลี่  

ดอกลิลลี่ ดอกไม้ที่ดูสดใสไร้เดียงสาแต่เมื่อมีสีสันของธรรมชาติซ่อนอยู่ก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไป มาดูกันเลย 

 

ดอกลิลลี่สีขาว สีนี้มักเป็นที่นิยมในการมอบให้แก่กัน มีความบริสุทธิ์แชะอ่อนโยน และความสันติสุข ทางตะวันตกยังใช้ในการจัดงานศพอีกด้วยเพราะเขื่อว่าดอกลิลลี่สีขาวจะส่งผู้เสียชีวิตไปให้ถึงดินแดนแห่งสวรรค์ แต่ถ้านำไปใช้ในงานแต่งงานก็จะมีความหมายถึงความรักที่สะอาดบริสุทธิ์ได้เช่นกัน อยู่ที่ว่าเรานำไปใช้กับงานอะไร 

 

ดอกลิลลี่สีชมพู เป็นสีแทนความเข้าใจกัน ความนุ่มนวลและความมีเสน่ห์ของหญิงสาว เรียกว่าเป็นตัวแทนแห่งความน่าหลงใหล ความมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง และยังแสดงถึงความอบอุ่นที่เรามีต่อคนรอบข้างอีกด้วย 

 

ดอกลิลลี่สีเหลือง แสดงถึงความสนุก ร่าเริง และมิตรภาพของความเป็นเพื่อน ความสุขที่มีความรักแทรกตัวอยู่ ใช้ได้ทั้งกับเพื่อนสนิท เพื่อนที่ทำงานหรือญาติๆของเรา 

 

ดอกลิลลี่สีส้ม สีนี้ก็แสดงถึงความสดใส สดชื่นที่เปี่ยมล้นเวลาที่ได้เข้าใกล้ เหมือนความสุขใจที่มีให้แก่กันและกัน 

 

ดอกลิลลี่สีม่วง สีนี้เป็นสีแห่งความสำเร็จที่มีความพิเศษไม่เหมือนคนไหนๆ เป็นสิ่งดีๆที่เขาต้องการรให้แก่เราหรืออีกความหมายคือคุณมีความพิเศษกับเขามากๆ ก็ได้  

 

นอกจากดอกกุหลาบและดอกลิลลี่แล้วยังมี ดอกคาร์เนชั่น ที่มีสีหลายสีตามความหมาย 

 

ดอกคาร์เนชั่น  

เป็นดอกไม้แห่งการสังสรรค์ การเลี้ยงฉลอง อีกความหมายคือความรื่นเริง ซึ่งแต่ละสีก็มีความหมายที่แฝงไว้เหมือนกันมาดูดีกว่าว่าสีไหนหมายถึงอะไรบ้าง 

 

ดอกคาร์เนชั่นสีแดง เป็นสีที่แสดงถึงความรักอยากให้คนรับตอบรับความรักที่ผู้ให้เป็นคนมอบ มักใช้ในการแสดงความยินดี ใช้ในโอกาสดีๆ เพื่อเป็นตัวแทนของความรักหรือใครที่กำลังแอบชอบใครสามารถนำดอกคาร์เนชั่นสีแดงไปทอบให้เพื่อแสดงออกถึงการแอบรักแอบชอบ และแฝงไปด้วยคำถามว่าจะรับรักของฉันมั้ย ใครพร้อมก็จัดเลยจ้า 

 

ดอกคาร์เนชั่นสีชมพู สีนี้เหมาะแก่การมอบให้กับคนรักในโอกาสพิเศษต่างๆ เพราะแฝงไปด้วยความเจริญงอกงามความรักที่เปล่งประกาย ผลิบาน เพื่อให้ความรักงอกงามดั่งดอกไม้  

 

ดอกคาร์เนชั่นสีลาย สีนี้มีความเป็นเพื่อนพ้อง ความรักแบบเพื่อนรักที่มอบให้กัน ความเป็นห่วงเป็นใยกันแบบเพื่อน ความจริงใจต่อกันแบบที่เพื่อนควรมีให้แก่กัน งานนี้ใครอยากแสดงความรักต่อเพื่อนก็เตรียมดอกคาร์เนชั่นสีนี้ไว้สักช่อนะจ๊ะ 

 

ดอกคาร์เนชั่นสีเหลือง  สีนี้ไว้สำหรับการง้องอน ใครที่งอนกันอยู่ลองใช้ดอกคาร์เนชั่นสีเหลืองในการง้อดู ถึงจริงๆแล้วดอกไม้สีนี้จะมีความนัยว่ามีความเหย่อหยิ่งทรนง แต่ถ้าจะนำไปใช้มอบให้ใครแล้วก็สามารถหมายถึงการง้องอนกันได้ 

 

ดอกคาร์เนชั่นสีขาว สีแห่งความบริสุทธิ์ใจ แสดงความยินดี ในความหมายที่เกี่ยวกับความรักก็มองได้ถึงความนุมนวลอ่อนโยน ผู้ให้มองเห็นว่าผู้รับมีความหมายและน่ารักษาเอาไว้ นอกจากในเชิงของความรักแล้วยังนิยมให้เพื่อแสดงถึงการขอบคุณในน้ำใจได้ด้วย 

 

เรียกว่าดอกไม้แต่ละชนิดก็มีความหมายแยกย่อยออกไปจากความแตกต่างของสีสัน ใครอยากมอบความรู้สึกแบบไหนให้กันก็ลองใช้ดอกไม้สื่อสารแทนใจกันดูนะจ๊ะ 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์