โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

หมู่ที่ 10 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบล หนองโพ อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี 70120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 389404

กำพร้า การรับเด็กจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้ามีขั้นตอนอย่างไร

กำพร้า กฎหมายของประเทศเราห้ามการตั้งครรภ์แทนอย่างชัดเจน ดังนั้น คู่รักจำนวนมากที่ไม่สามารถมีบุตรได้ด้วยตนเองจึงเลือกที่จะรับเด็กไปเลี้ยงในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมต้องเป็นไปตามเงื่อนไขบางประการและปฏิบัติตามขั้นตอนบางประการ แล้วขั้นตอนการรับเด็กจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้ามีอะไรบ้าง เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ดีขึ้น บรรณาธิการของ ลีเกิล เอกซ์เพรส ได้รวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง มาพิจารณาร่วมกัน

ขั้นตอนการรับเด็กในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า หากผู้รับบุตรบุญธรรมปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับบุตรบุญธรรมในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าและเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ก็สามารถยื่นคำร้องต่อหน่วยงานรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมเพื่อรับบุตรบุญธรรมได้ หลังจากได้รับใบสมัครขึ้นทะเบียนการรับบุตรบุญธรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว หน่วยงานรับจดทะเบียนการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมจะตรวจสอบภายใน 30 วันนับจากวันถัดไป สำหรับผู้ที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายการรับบุตรบุญธรรม

ภาคีจะต้องลงทะเบียนเพื่อรับบุตรบุญธรรม ออกใบรับรองการรับบุตรบุญธรรม และความสัมพันธ์ในการรับบุตรบุญธรรมจะจัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่จดทะเบียน สำหรับผู้ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายการรับบุตรบุญธรรม ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนและจะอธิบายเหตุผลให้คู่กรณีทราบ การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมและเด็กที่ถูกทอดทิ้งซึ่งไม่สามารถหาพ่อแม่ที่แท้จริงได้ หน่วยงานรับจดทะเบียนการรับเป็นบุตรบุญธรรมจะต้องประกาศหาพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดก่อนการจดทะเบียน 60 วัน

กำพร้า

หลังจากมีการประกาศ หากผู้ปกครองโดยสายเลือดหรือผู้ปกครองคนอื่นๆ ของทารกหรือเด็กที่ถูกทอดทิ้งไม่เรียกร้องตัวพวกเขา ให้ถือว่าทารกและเด็กที่ถูกทอดทิ้ง ซึ่งไม่สามารถหาบิดามารดาผู้ให้กำเนิดได้ ระยะเวลาการประกาศไม่นับรวมในระยะเวลาการลงทะเบียน เมื่อคุณทราบเงื่อนไขการรับบุตรบุญธรรมในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าและขั้นตอนในการรับอุปการะเด็กกำพร้าแล้ว คุณสามารถไปที่แผนกกิจการพลเรือนในท้องถิ่นเพื่อขอขึ้นทะเบียนรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม

อย่าลืมว่า ก่อนการลงทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม คู่สัญญารับบุตรบุญธรรมจะต้องลงนามในข้อตกลงการรับบุตรบุญธรรมเพื่อชี้แจงสิทธิ์และภาระผูกพันของทั้งสองฝ่ายและหลีกเลี่ยงข้อพิพาทในอนาคต เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อรับบุตรบุญธรรมจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า ผู้รับบุตรบุญธรรมควรส่งเอกสารดังต่อไปนี้ หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่และบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือรับรองที่ออกโดยคณะกรรมการประชาชนของหน่วยหรือหมู่บ้าน

เพื่อนบ้านที่ผู้รับบุตรบุญธรรมอยู่ในสถานภาพสมรสของเขาหรือเธอ ไม่ว่าเขาจะมีลูกหรือไม่ก็ตาม และความสามารถของเขาในการเลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่ลูกบุญธรรม ใบรับรองการตรวจสุขภาพร่างกายที่ออกโดยสถาบันการแพทย์ที่ระดับเขตหรือสูงกว่า นอกจากนี้ หากรับทารกที่ถูกทอดทิ้ง เด็ก ที่ถูกทอดทิ้งซึ่งหาพ่อแม่แท้ๆ ไม่พบ ให้ยื่นสูติบัตรของผู้รับบุตรบุญธรรมที่ออกโดยแผนกวางแผนครอบครัว

การรับเลี้ยงเด็กในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้ามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ การรับบุตรบุญธรรมต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทางกฎหมาย และการรับบุตรบุญธรรมในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้านั้นฟรี การรับบุตรบุญธรรมในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งเท่านั้นผู้ที่มีคุณสมบัติในการรับบุตรบุญธรรมสามารถรับบุตรบุญธรรมได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ ตราบใดที่พวกเขาไปที่สถาบันที่เกี่ยวข้องเพื่อทำตามขั้นตอนการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม

สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าต้องการเงินเพื่อเลี้ยงดูบุตรหรือไม่ ไม่ต้องใช้เงินในการรับเด็กในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า ในการรับเด็กในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า ก่อนอื่นคุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้รับบุตรบุญธรรมตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีน และจากนั้น คุณสามารถรับเด็กสำหรับ ฟรี หลังจากการลงทะเบียนการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมเสร็จสิ้นแล้วจะมีการสร้างความสัมพันธ์ในการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม

โดยสรุป ในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม คุณจะต้องนำใบรับรองส่วนบุคคลและเอกสารอื่นๆ มาสมัครที่หน่วยงานรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม และคุณสามารถรับบุตรบุญธรรมได้สำเร็จโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ ด้านบนคือบรรณาธิการของ ลีเกิล เอกซ์เพรส เพื่อแนะนำความรู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับขั้นตอนการรับเด็กเข้าสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า หากคุณมีคำถามทางกฎหมายอื่นๆ โปรดปรึกษา ลีเกิล เอกซ์เพรส และเราจะมีทนายความมืออาชีพคอยตอบคำถามของคุณ

ข้อกำหนดในการรับเด็กในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้ามีอะไรบ้าง คู่รักหลายคู่ต้องการรับเด็กในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าด้วยเหตุผลหลายประการ ดังนั้นข้อกำหนดในการรับเด็กไปเลี้ยงในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้ามีอะไรบ้าง มีค่าธรรมเนียมในการรับบุตรบุญธรรมในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าหรือไม่ กระบวนการเฉพาะของการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าคืออะไร ให้บรรณาธิการของ ลีเกิล เอกซ์เพรส พาคุณไปทำความเข้าใจความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ฉันหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคุณ ข้อกำหนดในการรับเด็กในสถานเลี้ยงเด็ก กำพร้า มีอะไรบ้าง ในการขอจดทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม ผู้รับบุตรบุญธรรมควรปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ไม่มีบุตร มีความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุตรบุญธรรม ไม่ทุกข์ทรมานจากโรคที่แพทย์เชื่อว่าไม่ควรรับบุตรบุญธรรม มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี กรณีชายที่ไม่มีคู่สมรสรับบุตรบุญธรรมเป็นหญิง อายุที่ต่างกันระหว่างผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมจะมีอายุมากกว่า 40 ปี

คู่กรณีสามารถสมัครเพื่อรับบุตรบุญธรรมได้ก็ต่อเมื่อตรงตามเงื่อนไขข้างต้น เมื่อพลเมืองในประเทศรับบุตรบุญธรรม ขั้นตอนการลงทะเบียนการรับบุตรบุญธรรมและวัสดุที่จำเป็นจะต้องดำเนินการตาม ระเบียบว่าด้วยการขึ้นทะเบียนการรับบุตรบุญธรรมโดยพลเมืองจีน ตามวัตถุต่างๆ ของการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม เช่น ทารกที่ถูกทอดทิ้ง เด็ก และเด็กกำพร้าที่เลี้ยงดูโดยสถาบันสวัสดิการสังคม และบุตรของญาติทางสายเลือดหลักประกันของรุ่นเดียวกันภายในสามชั่วอายุคน

เอกสารการรับรองที่ส่งมานั้นแตกต่างกัน สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าต้องการเงินเพื่อเลี้ยงดูบุตรหรือไม่ โดยทั่วไปแล้ว การรับเลี้ยงเด็กในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าไม่มีค่าธรรมเนียมตามหลักการ แต่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าดำเนินการและดำเนินการโดยกรมกิจการพลเรือน มีกฎที่ไม่ได้เขียนไว้ เป็นลายลักษณ์อักษรในหลายสถานที่ซึ่งต้องจ่ายเงิน 30000 ถึง 50000 หยวนให้กับสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า ค่าธรรมเนียมการดูแลเด็ก กล่าวโดยสรุป

การรับบุตรบุญธรรมต้องผ่านช่องทางที่เป็นทางการ และหลังจากขั้นตอนการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้นจึงจะถือเป็นการรับบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย กระบวนการเฉพาะของการรับเลี้ยงเด็กกำพร้า ความยินยอมของผู้ปกครองเด็กกำพร้า พลเมืองที่สมัครรับเด็กกำพร้าที่เลี้ยงดูโดยสถาบันสวัสดิการสังคมสามารถสมัครกับสถาบันสวัสดิการสังคมได้ เด็กกำพร้าที่สมัครรับเด็กกำพร้าที่เลี้ยงดูโดยญาติสนิทสามารถติดต่อผู้ปกครองได้

กำหนดอำนาจการจดทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม การรับเด็กกำพร้าที่เลี้ยงดูโดยสถาบันสวัสดิการสังคมควรได้รับการจัดการที่สำนักงานกิจการพลเรือนอำเภอที่สถาบันสวัสดิการสังคมตั้งอยู่ การรับเด็กกำพร้าที่เลี้ยงดูโดยญาติสนิทควรได้รับการจัดการที่กิจการพลเรือนของอำเภอ เขต สำนักที่ขึ้นทะเบียนบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยสายเลือด

ดำเนินการจดทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม หลังจากบรรลุข้อตกลงการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม คู่สัญญาของความสัมพันธ์ในการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมจะส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม และสร้างความสัมพันธ์ในการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม ตามข้อกำหนดของผู้มีอำนาจจดทะเบียนการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมในท้องถิ่น

ฉันเชื่อว่าทุกคนที่อ่านบทนำข้างต้นควรรู้ไม่มากก็น้อยเมื่อเรารับเลี้ยงเด็กกำพร้า เราจำเป็นต้องดำเนินการตามข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสถานการณ์จริงของเราเอง มิฉะนั้น เราจะไม่สามารถรับเลี้ยงเด็กได้ ข้างต้นเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องซึ่งรวบรวมโดยบรรณาธิการของ ลีเกิล เอกซ์เพรส เกี่ยวกับเงื่อนไขที่จำเป็นในการรับเด็กเข้าสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า ฉันหวังว่าจะได้ให้ความช่วยเหลือแก่คุณ

อ่านต่อได้ที่ >> หย่าร้าง อธิบายเกี่ยวกับการแบ่งทรัพย์สินการหย่าร้างควรเป็นไปตามกฎ