โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

หมู่ที่ 10 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบล หนองโพ อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี 70120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 389404

กิจกรรมเข้าค่าย

กิจกรรมเข้าค่าย

กิจกรรมเข้าค่าย

 

กิจกรรมเข้าค่าย

กิจกรรมเข้าค่าย

เข้าค่าย

เข้าค่าย

กิจกรรมเข้าค่าย  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี และลูกสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  ให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมการเข้าค่ายอย่างสนุกสนาน