โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

หมู่ที่ 10 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบล หนองโพ อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี 70120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 389404

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ทางโรงเรียนของเราได้รวบรวมข้อมูลมูลของนักเรียนทุกคนในโรงเรียนไว้เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลว่ามีจำนวนนักเรียนชายแหละหญิงจำนวนเท่าไหร่

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 2
10 7 17 1
อนุบาล 3
14 13 27 1
รวมชั้นอนุบาล
24 20 44 2
ป.1
9 6 15 1
ป.2
12 9 21 1
ป.3
15 13 28 1
ป.4
10 5 15 1
ป.5
9 12 21 1
ป.6
7 14 21 1
รวมชั้นประถม
62 59 121 6
รวมทั้งหมด
86 79 165 8