โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

หมู่ที่ 10 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบล หนองโพ อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี 70120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 389404

ครูเกษียณ

ครูเกษียณ

ครูเกษียณ

ครูเกษียณ

เกษียณ

ครูเกษียณ

เกษียณ

ครูเกษียณ  ทางโรงเรียน ได้กล่าวคำขอบคุณ คณะชมรมครูเกษียณ ของโรงเรียน ได้มอบรองเท้านักเรียนให้กับนักเรียน ทางโรงเรียนของเรา ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง