โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

หมู่ที่ 10 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบล หนองโพ อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี 70120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 389404

ร่วมพิธีทำบุญเวียนเทียน

ร่วมพิธีทำบุญเวียนเทียน

พิธีทำบุญเวียนเทียน
พิธีทำบุญเวียนเทียน
พิธีทำบุญเวียนเทียน
พิธีทำบุญเวียนเทียน
เวียนเทียน

พิธีทำบุญเวียนเทียน เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นักเรียน ได้ไปร่วมงานทำบุญเวียนเทียนฟังเทศนาธรรม เนื่องในวันสำวันมาฆบูชา ณ วัดหนองกระทุ่ม และมอบรางวัลให้กับนักเรียน