โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

หมู่ที่ 10 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบล หนองโพ อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี 70120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 389404

มอบประกาศนียบัตร

มอบประกาศนียบัตร

มอบประกาศนียบัตร

มอบประกาศนียบัตร

มอบประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตร

มอบประกาศนียบัตร

 

มอบประกาศนียบัตร  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูของโรงเรียน ได้จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรปฐมวัยและประถมศึกษา