โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

หมู่ที่ 10 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบล หนองโพ อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี 70120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 389404

อาคารสถานที่

อาคารสถานที่ ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ทางโรงเรียนได้เก็บข้อมูลรูปภาพ บริเวณต่างๆ ของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นตึก อาคารต่างๆ และบริเวณโดยรอบของโรงเรียน

ิอาคารสถานที่
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2524
ิอาคารสถานที่
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2533
ิิอาคารสถานที่
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2547
อาคารสถานที่
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2528
อาคารสถานที่
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2540
อาคารสถานที่
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2525
อาคารสถานที่
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2552
อาคารสถานที่
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2559
อาคารสถานที่
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2530
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2542
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2554
รั้ว
รั้วตาข่าย
ปีที่สร้าง 2548
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2553
ิ
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554