โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

หมู่ที่ 10 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบล หนองโพ อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี 70120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 389404

เลี้ยงอาหารกลาง

เลี้ยงอาหารกลาง

เลี้ยงอาหารกลาง

เลี้ยงอาหารกลาง

 

เลี้ยงอาหารกลาง

อาหารกลาง

อาหารกลาง

เลี้ยงอาหารกลาง  ทางโรงเรียนของเรา ได้มีครอบครัวผู้ใจดี ที่ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน พร้อมไอศกรีม เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่  ทางโรงเรียนของเรา จึงขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง