โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

หมู่ที่ 10 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบล หนองโพ อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี 70120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 389404

เด็ก อธิบายเกี่ยวกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของเด็กตั้งแต่วันแรก

เด็ก

เด็ก เป็นเวลากว่าร้อยปีที่นักวิทยาศาสตร์ และแพทย์หลายคน … Read more

น้ำมันปลา การอธิบายความรู้ในการใช้วิถีชีวิตที่ดีที่เป็นประโยชน์เป็นอย่างไร

น้ำมันปลา

น้ำมันปลา มีการบริโภคมาเป็นเวลานาน จากบันทึกของนักเดินท … Read more

น้ำผึ้ง อธิบายเกี่ยวกับอาการภูมิแพ้ตามฤดูกาลและการต่อต้านด้วยน้ำผึ้ง

น้ำผึ้ง

น้ำผึ้ง คุณแทบจะลากตัวเองออกจากเตียงไม่ได้ ฤดูหนาวค่อยๆ … Read more

ดินเหนียว อธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติประโยชน์ของดินเหนียวสำหรับดูแลผม

ดินเหนียว

ดินเหนียว ดูแลเส้นผมด้วยดินเหนียวสีน้ำเงิน ในการค้นหาผล … Read more

เคราติน อธิบายเกี่ยวกับการนำเคราตินมาใช้ในการบำรุงผมและดูแลเส้นผม

เคราติน

เคราติน อันไหนดีกว่าสำหรับผมเคราติน โบท็อกซ์หรือเคลือบ … Read more

แผ่นเล็บ อธิบายเกี่ยวกับลักษณะการฝ่อของแผ่นเล็บที่จะทำให้เกิดโรค

แผ่นเล็บ

แผ่นเล็บ เส้นโบอาจปรากฏขึ้นจากการติดเชื้อ เช่น ไข้หวัดใ … Read more

ชีวสถิติ อธิบายเกี่ยวกับชีวสถิติมีบทบาทอย่างไรในการแพทย์แผนปัจจุบัน

ชีวสถิติ

ชีวสถิติ คนส่วนใหญ่เคยได้ยินสถิติที่ว่า โรคหัวใจเป็นสาเ … Read more

การสักคิ้ว อธิบายปัจจัยความเสี่ยงของการสักคิ้วแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม

การสักคิ้ว

การสักคิ้ว โดยไม่ส่งผลกระทบต่อรากขนและเนื้อเยื่ออ่อน ลำ … Read more

หน้าท้อง อธิบายเคล็ดลับเพื่อหน้าท้องที่แบนราบและรูปร่างที่สมบูรณ์แบบ

หน้าท้อง

หน้าท้อง บางคนต้องการลดน้ำหนัก อีกคนต้องการกำจัดเส้นชีว … Read more

การดูแลเล็บ อธิบายความงามของมือผู้หญิงและเครื่องสำอางสำหรับเล็บ

การดูแลเล็บ

การดูแลเล็บ ความงามไม่ใช่อัญมณีบนนิ้ว การต่อเล็บและการเ … Read more