โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

หมู่ที่ 10 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบล หนองโพ อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี 70120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 389404

จอประสาทตาเสื่อม (AMD) เป็นอีกหนึ่งสาเหตุของงการตาบอด

จอประสาทตาเสื่อม

จอประสาทตาเสื่อม ความเสื่อมของจุดภาพชัดที่เกี่ยวข้องกับ … Read more