โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

หมู่ที่ 10 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบล หนองโพ อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี 70120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 389404

กรวยไตอักเสบ ที่พบในหญิงตั้งครรภ์ควรทำการรักษาอย่างไร

กรวยไตอักเสบ

กรวยไตอักเสบ การรักษาผู้ป่วยที่มีกรวยไตอักเสบเรื้อรังขอ … Read more

ตั้งครรภ์ ควรไปตรวจทางสูติกรรมที่โรงพยาบาลตามที่แพทย์ได้กำหนด

ตั้งครรภ์

ตั้งครรภ์ โดยทั่วไปการตรวจทางสูติกรรมครั้งแรก ควรดำเนิน … Read more