โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

หมู่ที่ 10 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบล หนองโพ อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี 70120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 389404

อุณหภูมิ และสภาพอากาศที่มีความร้อนส่งผลต่อสัตว์เลี้ยงอย่างไร

อุณหภูมิ

อุณหภูมิ ที่การผลิตความร้อนในร่างกายเพิ่มขึ้น และความสา … Read more

พฤติกรรม ของลูกๆ ที่ชอบกัด และข้อควรระวังในการปฐมพยาบาลแก่ทารก

พฤติกรรม

พฤติกรรม ทารกสิ่งที่พ่อแม่หลายคนรำคาญก็คือ ลูกเริ่มกระต … Read more