โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

หมู่ที่ 10 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบล หนองโพ อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี 70120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 389404

เยื่อบุโพรงมดลูก เกิดการเจริญผิดที่ส่งผลอย่างไรต่อร่างกาย และภาวะมีบุตรยาก

เยื่อบุโพรงมดลูก

เยื่อบุโพรงมดลูก เจริญผิดที่เกิดขึ้นเมื่อเนื้อเยื่อบุโพ … Read more