โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

หมู่ที่ 10 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบล หนองโพ อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี 70120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 389404

ประสาทสัมผัส สำหรับเด็กสามารถฝึกอบรมเพื่อให้มีการพัฒนาได้อย่างไร

ประสาทสัมผัส

ประสาทสัมผัส ในปัจจุบันเนื่องจากการเร่งตัวของความเป็นเม … Read more

การละเล่นพื้นบ้าน ช่วยเรื่องประสาทสัมผัส และพัฒนาสมองของเด็ก

การละเล่นพื้นบ้าน

การละเล่นพื้นบ้าน ในยุคการแข่งขันที่ดุเดือดนี้ สมาธิไม่ … Read more