โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

หมู่ที่ 10 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบล หนองโพ อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี 70120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 389404

ออกกำลังกาย และทดสอบร่างกายรูปแบบใดเหมาะสมกับช่วงการกักตัวมากที่สุด

ออกกำลังกาย

ออกกำลังกาย ในสภาวะกักตัว เราต้องออกกำลังกายในแบบที่ต่า … Read more