โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

หมู่ที่ 10 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบล หนองโพ อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี 70120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 389404

ไข้หวัดใหญ่ ต้องรักษาตามอาการ และการฉีดวัคซีนแก่เด็กที่ผู้ปกครองควรรู้

ไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัดใหญ่ ในการรักษาโดยทั่วไปแล้ว ควรรักษาอาการทางเดิ … Read more