โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

หมู่ที่ 10 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบล หนองโพ อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี 70120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 389404

วิธีการเก็บรักษา ส้มและผลไม้อื่นๆ เพื่อการชะลอและการสลายตัวและเน่าเปลื่อย

วิธีการเก็บรักษา

วิธีการเก็บรักษา ภายในที่แห้งแล้งที่มีภูมิประเทศสูง ให้ … Read more