โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

หมู่ที่ 10 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบล หนองโพ อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี 70120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 389404

อุณหภูมิร่างกาย จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อรับการแผ่รังสีคลื่นยาว

อุณหภูมิร่างกาย

อุณหภูมิร่างกาย สำหรับคนส่วนใหญ่ความรู้สึกแสบร้อน ที่ทน … Read more