โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

หมู่ที่ 10 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบล หนองโพ อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี 70120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 389404

นักวิจัย ของสวีเดนและฟินแลนด์ทำการวิจัยเกี่ยวกับโรคเบาหวาน เพื่อการรักษาในอนาคต

นักวิจัย

นักวิจัย ทางวิทยาศาสตร์ในสวีเดนและฟินแลนด์กล่าวว่า โรคเ … Read more